Over ons

De firma Hölscher-Severins bvba werd in 1959 opgericht door de echtelingen Arie Hölscher-Gilberte Severins. In die tijd werden de zaken beredderd vanuit Sint-Mariaburg-Ekeren (provincie Antwerpen).  Het fabriceren van premixen gebeurde toen in Berchem bij Antwerpen. Reeds in de beginjaren stond Arie er eveneens op het transport naar de klanten zelf te verzorgen, al was dat in die tijd nog met personen- en aanhangwagen.

Arie en Gilberte zijn vanaf 0 begonnen met bouwen aa​n het bedrijf waar nu meerdere voltijdse medewerkers in dienst zijn. Bij de gestage groei kwam er natuurlijk ook nood aan een grotere productielocatie. Deze werd gevonden te O.L.V.Waver, waar in 1961 een kleine veevoederhandel- en fabriek werd overgenomen. Hier produceerde men gedurende meer dan 10 jaar premixen. Intussen werd het rollend materiaal uitgebreid met een eerste vrachtwagen. Het bleek echter weldra ook onmogelijk om alles alleen te doen waardoor de tijd rijp was om de ploeg te versterken met een verkoper en een productiemedewerker.

Arie begreep al gauw dat, indien hij de zaak wou doen vooruit gaan, hij de omzet moest kunnen vergroten. Dit was niet mogelijk op de toenmalige locatie. Daarom werd er naarstig gezicht naar andere mogelijkheden en die werden gevonden in de Berkenhoek te O.L.V.Waver, de latere industriezone met de gelijkaardige naam. In 1970 werd hier gestart met de bouw van een nieuwe fabriek en de nodige opslagcapaciteit. Dit was nodige aangezien de firma zich ondertussen naast de productie van premixen ook had toegelegd op het verhandelen van grondstoffen en additieven voor de veevoedersector. Na een bouwperiode van 3 jaar werd in 1973 de nieuwe fabriek in gebruik genomen. Dit is de locatie waar tot op heden nog steeds wordt geproduceerd.

Ondertussen was ook het wagenpark uitgebreid met meerdere vrachtwagens, tankwagens, bulkwagens en zakkenwagens. Op de site zijn ook opslagtanks voor plantaardige oliën en dierlijke vetten, voornamelijk varkensvet, geïnstalleerd zodat we onze klanten ook daarvan kunnen voorzien.

De eigenaars van het bed rijf zijn in al die jaren van vernieuwing en vooruitgang nog steeds dezelfde, wat toch wel iets is om fier op te zijn. Arie en Gilberte worden nu echter bijgestaan door hun kinderen en omkaderend personeel, zodat zij de dagelijkse bedrijfsvoering wat uit handen kunnen geven.

Zoals u hebt  kunnen lezen kan u bij ons dus rekenen op meer dan 50 jaar ervaring in de wereld van premixen en grondstoffen voor de fabricatie van veevoeders. De leuze die Arie en Gilberte gedurende al die jaren hebben vooropgesteld is de volgende:

 

Kwalitatieve producten produceren en verhandelen aan zeer correcte prijzen

 

Wij hopen op de ingeslagen weg nog vele jaren verder te kunnen gaan en we stellen alles in het werk om aan de wensen van onze klanten te blijven voldoen.